Böneutrop i Sverige – nej tack?

Det verkar vara hett på tapeten hemma i Sverige nu, huruvida moskéerna ska få ha böneutrop eller inte. Många av mina vänner på facebook gillar sidor som ”Böneutrop i Sverige – nej tack”, och jag undrar varför.

 

Varför spelar det överhuvudtaget någon roll om de får ha böneutrop? Jag bryr mig precis lika lite om det som jag bryr mig om de protestantiska kyrkoklockorna som ringer.

 

Sverige har sedan 2000 ingen statskyrka längre, vilket innebär att vi automatiskt inte behöver bli tvångsinplanterade i någon religion när vi föds. Det väljer vi däremot senare, om vi väljer dop för våra barn och ytterligare val vid konfirmation. Då är vi protestantiska kristna. Med i Svenska Kyrkan är du dock ändå från födseln, i den meningen att du betalar skatt och begravningspengar till dem.

 

När jag var 18 år valde jag att gå ur Svenska Kyrkan då jag inte har samma tro som de utövar. Man betalar ändå en liten summa pengar till dem, oavsett om du är medlem eller inte.

 

Religionsfrihet i Sverige är en av de grundläggande rättigheterna i den svenska grundlagen; ”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.

 

Så då har vi tillåtit att bygga en moské, men religionen inom den får endast utövas på VÅRA villkor? Vad jag förstod från en artikel i Aftonbladet så fanns det någon klausul med när man byggde den första moskéen i Sverige om att det inte skulle förekomma några böneutrop. Nu vill man då stryka denna klausul och få lov att göra böneutrop en gång i veckan, precis som de kristna kyrkorna gör. EN GÅNG I VECKAN? Vad är det frågan om? Svenska Kyrkan är inte längre någon statskyrka så varför ska de få lov att göra saker som andra religionsutövare inte får? Av den enkla anledningen att vi var här först och vi är bättre än dem?

 

De har fått komma hit på nåder och de har fått bygga moskén på nåder och de ska inte tro att de är något annat eller bättre än oss.

 

Det är precis det jante-budskapet vi vill sända dem. Precis som när den vita mannen kom till Afrika och såg den svarta mannens välhängdhet och skräckslaget tittade ned på sig själva och insåg sin inadekvathet…

 

Slaveri och förtryck är orden!

 

Till slut vill jag bara hänvisa till en Oerhört grym artikel, som kanske egentligen inte hör hit, men som stödjer min egen ödmjuka önskan om att avskaffa all religion.